– Kan ungdomane få køyre på Skim?

– Har Lom kommune vurdert å opne for køyring på isen på Skim?

Køyring på Skim: – Kva med køyring på Skim? foreslår ei tenåringsmor i Lom.   Foto: Arkiv/Arve Danielsen

Nyheiter

Spørsmålet kjem frå ei tenåringsmor i Lom, som i eit brev til Lom kommune syner til at Fjuken fleire gonger har skrive om at det er plagsam støy frå bil- og traktorkøyring på Bergom.