Tre vil bli tenesteleiar for kommunal eigedom i Lom

Alle tre er menn.

Kommunale bygg: Lom kommune er eigar av mange bygg, nye som gamle – som dette i Nedre Ulstadveg.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Stillinga er på 100 prosent og skal leie arbeidet med å forvalte kommunen sine eigedomar.