Flest viltpåkøyrslar om hausten: - Ei stor bekymring for folk i distrikta

62 prosent i distrikta er bekymra for viltpåkøyrslar. – Betre vedlikehald og rydding av sideterreng er viktige tiltak som vil auke trafikktryggleiken, seier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Elg: Rydding sideterreng og godt vedlikehald av vegar kan redusere risikoen for at eit møte med hjortevilt får eit alvorlig utfall.   Foto: NAF

Nyheiter

I følgje ei pressemelding frå NAF, er 20 prosent på landsbasis bekymra for å møte vilt.