Farleg leik på taket er opp- og avklart

– Dette er farleg leik som skulen bør varslast om.

Farleg: – Å leike seg på taket på Midtgard er farleg. Skulen må varslast, heiter det i ei bekymringsmelding til Lom kommune.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

– Det bør sjekkast slik at det ikkje er stigar eller andre ting ungane kan bruke for å klatre opp.