Erik Lillebråten inn i styret i hagenettverk

Direktør i Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten er innstilt som styremedlem i Schübelers nettverk av gamle norske prestegardshagar og andre hagar med kulturhistorisk verdi.

Styremedlem: Erik Lillebråten, direktør i Norsk Kulturarv, er innstilt som styremedlem i Schübelers nettverk av gamle norske prestegardshagar og andre hagar med kulturhistorisk verdi.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Det er Norsk Kulturarv som skriv dette på si nettside.