Eldhuset er fullfinansiert

Eit samrøystes kommunestyre i Lom vedtok tysdag å løyve 200.000 kroner til bygging av eit nytt mat- og eldhus i Presthaugen.

Nå kan eldhuset byggjast: Eldhuset i Presthaugen er fullfinansiert, så nå er det berre å setja i gang bygginga.   Foto: Illustrasjon/Modullaft

Nyheiter

Dette kjem i tillegg til løyvinga på 300.000 kroner som er gjort i budsjettet for 2021.