Nå får heile landet dyrepoliti

Såkalla dyrekrimgrupper skal vera på plass i alle landets politidistrikt i løpet av året.

Dyrepolitigruppe: I løpet av året skal dyrepoliti, eller såkalla dyrekrimgrupper, vera på plass i alle landets politidistrikt.   Foto: Vigdis Kroken/Illustrasjon

Nyheiter

Innlandet er blant i alt seks politidistrikt som allereie har dyrekrimgrupper, eller dyrepoliti. I desember 2020 vedtok regjeringa at dyrepolitiet skal innførast over heile landet, og innan 2021 skal dyrepolitiet vera på plass ved alle landets politidistrikt.