Godt besøkt familiedag

Norsk fjellsenter inviterte til open familiedag laurdag. Det var populært!

Travel: Medan ungane flaug rundt omkring for å delta i ulike aktivitetar, var det mange foreldre som kjøpte seg kaffe og vafle. Dagleg leiar Mai Bakken tok ansvar for vaffelsteikinga.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

– Så langt har det vore innom i overkant av 50 personar. Det er langt fleire enn det vi rekna med, eigentleg, for det ein del anna som skjer rundt omkring i dag, sa dagleg leiar Mai Bakken da Fjuken stakk innom cirka midt på dagen.