– Den økonomiske stoda er solid

Skjåk kommune har ein økonomi som svært få andre kommunar kan slå i bordet med.

God økonomi: – Det er grunn til å vera tilfreds med den økonomiske situasjonen i Skjåk kommune, seier kommunedirektør Ivar Bø.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

I 2019 fekk Skjåk kommune eit overskot på 15,6 millionar kroner. I 2020 vart overskotet 11,9 millionar kroner.