Tok inn mange tusen kroner på trimkafé på skulen

Pengane strøymde inn da Skjåk barne- og ungdomsskule inviterte små og store til trimkafé torsdag i førre veke.

Populært: Pengane strøymde inn under trimkafeen til Skjåk barne- og ungdomsskule førre veke.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Alt kosta ein tiar. Anten ein ville ta seg ei runde i den oppmerka trimløypa ute, eller om ein ville kjøpe deg ein kaffikopp, ei svele, eller eit lodd i kantina.