Travelt år for barneverntenesta

– Medan landet elles opplevde ein nedgang i bekymringsmeldingar ved nedstenginga i mars 2020, har barnevernet i våre kommunar opplevd ein auke.

Mange saker: Den interkommunale barneverntenesta for Sel, Vågå, Lom og Skjåk har lagt bak seg eit travelt 2020.   Foto: Barneverntenesta/Frå årsmeldinga

Nyheiter

2020 var fyrste heile driftsår for barneverntenesta i Sel, Vågå, Lom og Skjåk.