Dei inviterer til lokalmatdag i Lom

– Vi ynskjer å syne fram kva ressursar vi sit på med tanke på produksjon av kjøt frå dyr som har vore på lokalt utmarksbeite.

Planlegging: Denne gjengen møttest nyleg for å planleggje arrangementet den 16. oktober. Frå venstre: Mari Arnøygard Wedum, Jehans Nordal, Hallvard Helland, Marit Lund, Randi Lund, Arnhild Nyhus, Anne Ingebjørg Berg, Tormod Rusten og Eldri Kolden.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

– Dette er kjøt produsert på fjellgras og vier i eitt av Noregs beste beiteområde – Jotunheimen, seier Hallvard Helland i Lom bonde- og småbrukarlag.