Rune vart heidra da fire lokale fotoklubbar arrangerte nasjonal fotofestival i helga

Dovrefjell fotoforum, Linselusa Vinstra, Lom knipsarlag og Vågå kameraklubb stod i helga som arrangør av ein nasjonal fotofestival i Vågå. Rune Hermansen vart heidra frå NSFF for sin innsats i fotomiljøet.

Komité: Dei ni i arrangementskomiteen kunne sjå attende på ei vellukka fotohelg. Fremst frå venstre står treffgeneral Rune Hermansen – Linselusa, Kjell Stålevik – Vågå kameraklubb, Asgeir Hagen – Vågå kameraklubb, Asbjørn Amble – Dovrefjell fotoforum, Sander Sælthun – Vågå kameraklubb og Steinar Hov frå Lom knipsarlag. Bak står Hans Jacob Dahl – Dovrefjell fotoforum, Øyvind Pedersen – Lom knipsarlag og Terje Solberg – Linselusa.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

I helga var det tredje gongen at Nasjonalparkriket foto- og filmfestival vart arrangert. Denne gong i Vågå.