– Bak denne hytta ligg det mange timar med frivillig arbeid

– Takk til Skjåk turlag som legg til rette for god folkehelse, sa ordførar Edel Kveen under opninga av dagsturhytta. Ho inviterte turlaget med på eit nytt dagsturhytteprosjekt i bygda.

Folkehelse: Ordførar Edel Kveen takka Skjåk turlag for sin innsats for folkehelsa. Ordføraren ynskte å ha med turlaget på eit nytt dagsturhytteprosjekt i Skjåk.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Skodda låg som eit teppe over Ottadalen laurdag da Skjåk turlag inviterte til offisiell opning av dagsturhytta vest for Bispberget.