Deltek i ryddeaksjonen «Coop rydder Norge»

Coop Mega Vågå og Extra Lom inviterer til stor miljødugnad.

Miljødugnad: Butikksjefane Anne Ingebjørg Berg på Extra Lom, og Roger Finsrud Øyjordet på Coop Mega Vågå, håpar mange blir med under miljødugnaden «Coop rydder Norge» 11.-19. september. I denne perioden kan kundar og andre stikke innom butikken og hente seg ryddeutstyr i form av arbeidshanskar og avfallssekkar.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Ryddeaksjonen «Coop rydder Norge» har som mål å bidra til å løyse eitt av verdas største miljøproblem, nemleg plastforsøpling i naturen.