Vegutfordringar i distriktet: Lite forstått av politikarane

Distrikts-Noreg feller ein hard dom over kor godt politikarane jobbar med samferdsel.

Veg: Folk i distrikts-Noreg meiner politikarane ikkje ser utfordringane dei har med veg.  Foto: Google maps

Nyheiter

Kun 15 prosent er einige i at politikarane forstår kva utfordringer dei har på si kvardagsreise. Det kjem frem i ei undersøking frå NAF, utført av Kantar.