Utvidar miljøstasjonen med nytt tilbygg

Mottaksbygget på Vågå miljøstasjon skal utvidast med eit tilbygg. Her blir det nytt kundemottak og det er ynskje om å etablere eit gjenbrukstorg.

Utviding: Mottaksbygget på Vågå miljøstasjon skal utvidast. Her blir det lagring av avfall, kundemottak og det er ynskje om eit gjenbrukstorg.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Vågå miljøstasjon er eigd av Vågå kommune, og det er Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) som driftar anlegget.