Arbeidet med krysset i Randen er i gang

Det nye krysset skal stå ferdig neste sommar.

Betre kryss: Arbeidet med å betre det trafikkfarlege krysset i Randen i Vågå er nå i gang.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Stian Brenden Maskinservice AS er nå i gang med arbeidet med å gjera krysset mellom riksveg 15 og fylkesveg 51 i Randen i Vågå tryggare.