Valdebatt i Lom: – Flytt statlege arbeidsplassar

Attraktive bumiljø og næringsutvikling er viktig for å auke busetjing i distrikta.

Valdebatt: Ni parti deltok under valdebatten i Utgard tysdag kveld. Frå venstre sit Bjørn Kristensen – Rødt, Mai Bakken – SV, Terje Jonny Sveen – Ap, Bengt Fasteraune – SP, Christoffer Tallerås - MDG, Jytte Sonne – Krf, Stine Hansen – Venstre, Kari-Anne Jønnes – Høgre, Astrid Gaassand – Frp.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Biblioteka i Lom og Skjåk har fått prosjektmidlar frå Stiftelsen Fritt Ord til gjennomføring av prosjektet «Pengane og livet».