Diktardagar avslutta med foredrag og musikk på Sota

Diktardagar 2021 fekk ei høveleg avslutning på Sota i Skjåk.

Eldhug: Gruppa Eldhug sette siste riffet for Diktardagar 2021.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Håvard Grjotheim, på godt nynorsk chief executive officer I Scandbook Holding og ein kar som best likar tekst på trykt papir, heldt eit engasjerande foredrag om læraren og lokalhistorikaren Edvard Grimstad.