80 HV-soldatar frå Nord-Gudbrandsdal i oppdrag som grensekontroll

Heimevernet har støtta politiet i kontroll på grensa mot Sverige for å avgrense importsmitte inn til Noreg. Nå er det HV-soldatar frå Nord-Gudbrandsdal sin tur til oppdrag på grensa.

Opplæring: HV-soldatane frå Nord-Gudbrandsdal har denne veka fått opplæring og drive med øving på Haslemoen.   Foto: Ørjan Venås/Forsvaret

Nyheiter

Som ein konsekvens av pandemien innførte regjeringa forsterka grensekontroll for å avgrense importsmitte inn til Noreg.