Valkveld for ungdom i Skjåk: – Kven meiner kva?

På stutt varsel troppa eit tjuetals ungdom opp på Mogard kro fredag kveld for ei skikkeleg politisk runde. Med dei lokale heltane i Eldhug som forrett, og heimelaga pizza som dessert kunne det sjå ut til at den politiske hovudretten gjekk ned på høgkant hjå dei frammøtte. 

Engasjement. Det var engasjert ungdom på valkvelden i Mogard. Kjersti G. Steinbakke rettleia og svara på spørsmål.  Foto: Ola Rossehaug

Nyheiter

Kva parti har vi i landet vårt, og kva står dei for? Dette var nokre av spørsmåla som på tydeleg og ufarga vis vart gjeve svar på under valkvelden. Før svara kom, var det Eldhug som opna ballet på meisterleg vis: Trioen er samspelte og engasjerte … slikt smittar!