Ingrid (90) på totusenmetring

– Nå har eg akkurat kome inn att etter å ha gått ein tur.

Jubel: Ingrid Rusten kan nok ein gong juble etter å ha vore på ein fjelltopp over 2.000 moh. Denne gongen i ein alder av 90 og eit halvt år.   Foto: Terje Kleiven

Nyheiter

Ingrid Rusten går kvar dag. Stutt eller langt, det er det same. Det som er om å gjera er å røre seg.