Grautembar! 50.000 kroner siste gong ... Seld!

Legg til salæret og prisen blir 60.000 kroner.

60.000 kroner: Kven hadde trudd at gamle bondeantikvitetar ville nå slike høgder att? Auksjonarius small hammaren i bordet på 50.000 kroner. Kjøparen måtte ut med 60.000 kroner for å få embaren med heimatt.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Tusenvis av gjenstandar går under hammaren på garden Nordgard Viste i Nedre Nordherad i Vågå i helga. Boda for enkelte ting gjekk til himmels.