Får bruke hytte som bustad

Ein hytteeigar i Stutarhaugen får dispensasjon til å bruke hytta som bustad.  – Saka er av prinsipiell karakter for korleis Vågå kommune handterer slike saker i framtida.

Hytte som bustad: Vågå formannskap gjev ein hytteeigar i Stutarhaugen hyttefelt på Bringen dispensasjon til å bruke hytta som bustad i ti år.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Vågå formannskap behandla torsdag ein dispensasjonssøknad der ein hytteeigar i Stutarhaugen hyttefelt på Bringen har søkt om å bruksendring for å bruke hytta som bustad.