Avvik i medisinhandtering på Lom helseheim meldt til politiet

Fjuken er gjort kjent med at det har skjedd det som blir omtala som «avvik i medisinhandtering» i Lom.

Politimeld: Det har skjedd eit såkalla avvik i medisinhandteringa ved Lom helseheim. Dette er meldt til politiet som handterer saka.  Foto: Fjuken/arkiv

Nyheiter

Vi har vendt oss til Lom kommune og fått fylgjande melding frå administrasjonsjef Elin Fjeldberg: