Kari skal besøke alle landets stavkyrkjer i sommar

Kari Lybæk frå Langhus har sett seg som mål å besøke alle dei 28 stavkyrkjene i landet - i løpet av inneverande sommar.

Stavkyrkjeentusiast: Kari Lybæk har sett seg som mål å besøke alle landets 28 stavkyrkjer i sommar. Her er ho utanfor den gamle kyrkja i Lom.  Foto: Privat foto

Nyheiter

Da vi trefte henne i Lom, var ho halvvegs – altså har ho vore innom 14 av dei 28 stavkyrkjene som står att i landet.