Lagar friluftsklede som passar like godt inn i byen som i fjellet

Vågåbedrifta ULU satsar på å lage friluftsklede og utstyr av reinsskinn. Produktet skal vere eit alternativ til moderne klede.

Butikk og besøkssenter: I bakgarden på Liehjørna midt i Vågåmo sentrum har Sofie Kleppe ein liten sommarbutikk. Ho ynskjer å lage eit besøkssenter i tilknyting til verkstaden, der folk kan få innblikk i det gamle handverket med garving og sying av skinn. Frå venstre står lærlingane Peter Farstad, Liv Olesen og Frode Jansson.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Sofie Kleppe flytta i 2015 til Vågå fordi ho ville vere nær fjella og naturen. Året etter etablerte ho verkstad for å arbeide med tradisjonelt skinnhandverk. I dag driv ho saman med mannen Roni Öhman og tre lærlingar i lokala bak Liehjørna midt i Vågåmo sentrum.