Unge aktivitetsassistentar spreier glede på Skjåkheimen i sommar

– Jentene er i godt humør, spreier mykje liv og glede, og er flinke til å prate med bebuarane.

Får mykje ros: Både dei tilsette og bebuarane på Skjåkheimen set pris på å ha dei fem unge jentene på huset i sommar. Som aktivitetsassistentar spreier dei mykje glede. Frå venstre: Mari Bruheim, Idun Byre, Lars Olav Erdal, Gunnar Partapuoli, Mya Hånsnar, Thale Holø og Tina Flaten.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det seier tenesteleiar for pleie og omsorg i Skjåk kommune, Ingvild Mork, om Mari Bruheim (14), Idun Byre (14), Mya Hånsnar (14), Thale Holø (15) og Tina Flaten (14).