Nasjonalparkstyret har gjerda inn truga og sjeldan art i Finndalen

Hengegras er ein truga og sjeldan art i Noreg som berre veks i  Finndalen sør for Finnmark. Nasjonalparkstyret for Reinheimen har gjerda inn eit mindre areal der det veks hengegras, for å skjerme mot beitedyr.

Hengegras: Nasjonalparkforvaltar Kristine Sørlie i Reinheimen nasjonalpark og fjelloppsyn Kjell Gaukstad i Finndalen fjellstyre studerer eit hengegras i det inngjerda området på Breidstulen.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Nasjonalparkstyret har sett opp straumgjerde på eit mindre areal på Breidstulen der det veks hengegras, for å skjerme ein lokalitet av hengegras mot beitedyr.