Eventyrleg og spennande oppdagingsferd i Sagaskogen

Stubbetroll og auge som ser både her og der. Skogen ved Sjodalen Hyttetun og camping er både mystisk og spennande for små og store.

Fine figurar: Å gå tur i skogen blir litt meir spennande når kjende eventyrfigurar dukkar opp her og der. Per i dag består Sagaskogen av tre løyper med eitt eventyr for kvar løype. Prinsessa som ingen kunne målbinde, Smågutane som traff trolla på Heidalsskogen og Raudhette og ulven.  Foto: Kari Margot Odnes

Nyheiter

Sagaskogen i Sjodalen lokkar både små og store.