– Har du kjent kor varm ein svart stein kan bli i sola?

I sommar kan du oppleva varme og kalde landskap på Norsk fjellsenter i Lom.

Landskapsmodell: Modellen, som er laga av elevar ved Hjerleid Handverkskule, syner fram korleis ljose flater blir kaldare og mørke flater blir varmare ved hjelp av ei sol-lampe og eit varmekamera. – Her kan folk flytte hus, tre og diverse for å med eigne augo sjå korleis temperaturen endrar seg, forklarar Kjersti Frackmann Strass og Dag Inge Bakke.  Foto: Vigdis Kroken

Alle fonnefunna er jo eit resultat av at is og brear smeltar.– Alle fonnefunna er jo eit resultat av at is og brear smeltar.

Dag Inge Bakke
Nyheiter

Mørke steinar, asfalt, hav og mørk skog tek opp meir av strålane frå sola enn ljose flater som til dømes snø og is. Derfor blir mørke flater varmare – og omvendt.