Geiter med «sommarjobb» på Gammel-Sterringen

I sommar er ein flokk boergeit i teneste hjå nasjonalparkstyret på Gammel-Sterringen i Finndalen.

Naturbeitemark: Arild Fallingen og Mona Bøhle har i sommar ein flokk boergeit som beitar på Gammel-Sterringen. På fanget sit ungane Gjermund og Malene. Nasjonalparkforvaltar Kristine Sørlie set stor pris på samarbeidet med paret. Kjell Gaukstad frå Finndalen fjellstyret til venstre.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

– Det er gull verdt for forvaltninga å samarbeide med landbruket, seier nasjonalparkforvaltar Kristine Sørlie i Reinheimen.