Vågå fjellstyre om Veolihytta: Må stillast krav om fjerning og opprydding på tomta

Glitterheim ynskjer å byggje opp att Veolihytta og har søkt Statskog om dette. Vågå fjellstyre meiner søknaden ikkje må imøtekomast og at den falleferdige hytta må fjernast.

Falleferdig: Glitterheim ynskjer å byggje ny hytte i Veolie slik den opphavleg var på tomta, med bustad i eine endelen og stall/rom i andre enden. Vågå fjellstyre meiner at Statskog ikkje må imøtekoma søknaden frå Glitterheim og at må stillast krav om fjerning av den falleferdige hytta.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Vertskapet i Glitterheim har søkt Statskog om å erstatte dagens falleferdige hytte i Veolie i Sjodalen med ei ny.