Planlegg for kombinert forretning, kontor og bustad på Engumtomta

Nordplan har på vegne av Vaage AS starta arbeidet med å utarbeide ein detaljreguleringsplan som legg til rette for kombinert forretning, kontor og bustad på Engumtomta i Vågåmo.

Engumtomta: Området det nå blir starta planarbeid for, ligg mellom Søre Bu og Vågåtrimmen fysioterapi, og ovafor Villaparken på Moajordet.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Forslagsstillar for planarbeidet er Vaage AS ved Torstein Brun.