Kommunen vil forsøke å jage elgku og kalvar onsdag kveld - ber folk vera merksame

– Vi vil gjera eit forsøk på å jage elgkua med kalvane onsdag kveld.

Nærgåande: Onsdag kveld skal Skjåk kommune forsøke å jage ei elgku og to kalvar som har vore svært nærgåande i bustadfelt i Bismo.  Foto: Ronny Brukveen

Nyheiter

Det seier naturforvaltar i Skjåk kommune, Tor Taraldsrud.

Ei nærgåande elgku med tvillingkalvar har skapt uro blant folk i bustadfelt i Bismo den siste tida.


SJÅ VIDEO:

Nærgåande elgku med kalvar skapar uro i Bismo – kommunen tek grep

Ei elgku med to kalvar har slått seg til i og rundt bustadfelt i Bismo. Fleire bebuarar er uroa. Skjåk kommune er klar over situasjonen, og set i verk tiltak i løpet av veka.


Onsdag kveld vil altså kommunen gjere eit forsøk på å jage dyra.

– Det er gjort ferske observasjonar av dyra i industriområdet i Bismo i dag. Vi er litt usikre på korleis dette kjem til å gå, men vi blir ein gjeng som skal prøve å jage kua og kalvane i kveld. Det er ikkje noko teikn på at elgkua er farleg, men det kan likevel vera greitt å vera merksam. Om ein kjem mellom kua og kalvane veit ein ikkje korleis kua vil oppføre seg, og iallefall ikkje når ho blir jaga, seier Tor Taraldsrud.

Naturforvaltaren fortel at aksjonen vil skje ved 22-tida onsdag kveld.

– Det er ikkje ynskjeleg å jage elgkua og kalvane gjennom bustadfelt eller Bispen camping. Det beste hadde vore om vi hadde fått dei over riksveg 15 og oppi skogen mot Bispberget. Alternativet er å prøve å få dei over elva, seier Taraldsrud.

Han fortel at han har fått meldingar som kan tyde på at den eine kalven er skadd, og opplyser at nokre av dei som skal vera med på aksjonen i kveld, vil ha med seg våpen.

– Vi må sjå korleis tilstanden til denne kalven er, og ta det frå der. Kanskje vi må avlive den, seier Taraldsrud, og legg til at avliving av elgku og kalvar også er siste utveg, om ein ikkje lykkast med å jage vekk dyra.

Politiet er også varsla om aksjonen som skal skje i Bismo onsdag kveld.

OPPDATERING 15. JULI 2021 KL. 11:55:

Naturforvaltar Tor Taraldsrud fortel til Fjuken at den eine kalven hadde ein skade i det eine låret.

– Denne kalven vart avliva. Kua og den andre kalven vart jaga forbi Signegarden. Vi håpar den held seg unna Bismo nå, opplyser Taraldsrud torsdag føremiddag.