Fiskeløyve for NINA i Gjendeosen og Gjende

Innlandet fylkeskommune har gjeve NINA løyve til å gjennomføre prøvefiske i Gjendeosen og Gjende for å finne kvifor bestanden av Gjendeflue går attende.

Gjende: NINA startar i august opp prøvefiske i Gjendeosen og Gjende for å undersøkje om kvifor bestanden av Gjendeflue går attende.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal på oppdrag av Vågå kommune gjere prøvefiske for å gjere ei utgreiing om kvifor bestanden av Gjendeflue går attende.