Har oppdaga seks nye kulturminne i Hoskelie

Kulturarveininga i Innlandet fylkeskommune har oppdaga seks nye kulturminne i Hoskelie i Sjodalen. I dag, tysdag 13. juli, er arkeolog på synfaring for å registrere kulturminna.

Hoskelie: Endring av reguleringsplan for Hoskelie opnar for innlegging av vatn og avløp. Kulturarveininga i Innlandet fylkeskommune ber om at ein under planlegginga av dette tek omsyn til fangstgropene.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Endring av gjeldande reguleringsplan for Hoskelie er ute til offentleg ettersyn og høyring.