Støtte til bru, gapahuk, kikkertar og klopper til sommarstigar

Fire lokale tiltak er blant 110 prosjekt for friluftsliv i heile landet som har fått støtte frå «Statskogmillionen».  Blant anna til kjøp av kikkertar for fugleobservasjon.

Kjøp av kikkertar: Sel og Ottadalen lokallag av Norsk ornitologisk foreining har fått støtte til kjøp av kikkertar som skal lånast ut til skuleklasser for fugleobservasjon. Fugleobservasjonstårnet ved Tesse er eitt av to tårn som foreininga har sett opp.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Ein million kroner går kvart år frå Statskog si støtteordning til aktiviteter og prosjekt som skapar friluftsliv og berekraftig bruk av norsk natur.