Har systematisert nesten 40 hyllemeter med arkiv: – Dette har både historisk og praktisk verdi

– Bjørn har hatt eit auga for arkivet vårt under ulike omstende. Vi er takksame for den omfattande jobben han nå har lagt bak seg.

Systematisert arkiv: Bjørn Dalen (t.v.) har sidan hausten 2019 arbeidd med å systematisere arkivet i kjellaren på Skjåk Almenning. Nå er han ferdig med arbeidet. Almenningsstyrar Jo Trygve Lyngved rosar Dalen for arbeidet han har gjort. Her står han med den eldste protokollen i arkivet.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det seier styrar Jo Trygve Lyngved i Skjåk Almenning. Hausten 2019 starta Bjørn Dalen, som var tilsett i almenninga i ti år, å systematisere arkivet i kjellaren. Nå er han ferdig. Nesten 40 hyllemeter med arkiv er nå systematisert.