Med spett, slegge og turskilt i ryggsekken

Turstigprosjektet i Sveaholen Vel har skilta og merka eit stignett på cirka 60 kilometer i området mellom Nugga og Grøna.

Ut på tur med nye turskilt i sekken: Svein Vole, Eva Haugo og Odd Jan Hølmo på tur innover mot Jettsætre med nye turskilt i sekken. Dei to siste åra har det vorte mange turar med tunge bører for gruppa i Turstigprosjektet til Sveaholen Vel. Det er skilta og merka cirka 60 kilometer stigar. Nå håpar dei på hjelp frå turgåarar framover, til å vere med å rydde stigane for busk og kratt. Erik Seppola har også vore med i prosjektgruppa.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det har vorte mange turar med ryggsekken full av turskilt, spett og slegge, for dugnadsgjengen i turstigprosjektet i Sveaholen Vel. Eva Haugo, Odd Jan Hølmo, Erik Seppola og Svein Vole har lagt ned rundt 300 dugnadstimar i arbeidet med å skilte og merke turstigar i nærområdet nedunder Skagsnebb og Jettfjellet.