Laurdag opnar Helge OKB-museet i Bismo

Eit tjuetals gamle bussar og lastebilar er klare for å synast fram, når Helge Skjåk opnar OKB-museet i Bismo i helga.

Opningsklar: Helge Skjåk har brukt mykje tid på å førebu opninga av OKB-museet i Bismo, som er laurdag. I museet kan ein sjå rundt 20 gamle bussar og lastebilar.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Helge Skjåk er nå endeleg klar for å kunne ynskje både bygdefolk og tilreisande velkomne til det 1.500 kvadratmeter store bygget rett nedanfor Signegarden i Bismo.