Irene og Sanna stiller ut foto og akvarellar på Vågå handelshus

Irene Damstuen og Sanna Bleka har salsutstilling av foto og akvarellar på Kaffekroken Biteti.

Kafékunst: Irene Damstuen og Sanna Bleka har sidan i vår hatt salsutstilling på Kaffekroken Biteti. Irene med foto og Sanna med akvarellar.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Dei to har sidan i vår pryda kaffeveggane i Vågå handelshus med fotografi og akvarellar.