Veterinærklinikken har utvida: Nytt er eit stillerom der folk kan ta farvel med kjæledyra sine

Logre veterinærklinikk i Lom har utvida lokala sine til dobbelt så stort areal. Laurdag var det nyopning av klinikken.

Større butikk: Anne Mette Kolden, Jorunn Øyen, Arne Kolden og May Kristin Dagsgard er glade for å ha fått større lokale, ikkje minst større butikk. Tiril Marstein var ikkje tilstades.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Logre veterinærklinikk starta opp i november 2016.