Generasjonsskifte i Sjårdalen: Yngre folk kjøper seg hus for å busetje seg i grenda

Dei seks-sju siste åra har omlag 30 yngre personar busett seg i Sjårdalen. Mange av desse er mellom 20 og 30 år, og har valt å kjøpe seg hus i grenda.

Generasjonsskifte i Sjårdalen: Unge og vaksne sjårdølar samla for å syne fram at det gror i grenda. Fremst frå venstre: Anne Kveom og Ole Erik Martinussen med borna Iver, Signe og Thea, Øystein Stubrud og Ragnhild Snerle med sonen Olav, Marthe Dokken og Hans Martin Sveen med døtrene Camilla og Johanne, Ingvill Borgen og Torbjørn Rindhølen med sonen Magne. Bak frå venstre står Even Sveen og Bente Kveom, Anders Kamp og Solveig Snerle, Kenth Nesset, Elin Marie Sveen, Tonje Ulsletten, Odd Ivar Sveen og Ida Bjørkheim med dottera Oline, Heidi Gjerdingen Beito og Hans Jakob Rugsveen Sveen med sonen Andreas, Anna Bjørklund og Jostein Rugsveen Sveen.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

– Ljos i vindaugo er viktig i ei grend som Sjårdalen, seier Elin Marie Sveen.