Loar skule har hatt ekstra fokus på mangfald og likeverd: – Vi må alle få vera oss sjølve

Mangfald og likeverd er tema som Loar skule i Lom jobbar med heile tida, men den siste veka har skulen lyfta opp desse to temaa.

Regnboge: 7. klasse har stått i bresjen for prosjektet om mangfald og likeverd på Loar skule. Her er seks av elevane i 7. klasse ved regnbogen dei har stelt til, der dei gjennom stikkord beskriv mangfald og likeverd. Frå venstre: Per Runningen, Ragna Aurmo, Linda Vole, Oliver Haugen, Helene Sveen Aukrust og Tracy Ngoma.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

– Ein må ikkje seie stygge ting til kvarandre.