Her skal det opp veglys for å betre trafikktryggleiken for mjuke trafikantar

For å betre trafikktryggleiken for mjuke trafikantar, set Statens vegvesen nå opp veglys etter rv15 i Skjåk, frå Øya økocamp til krysset ved Vollungsbrua.

Her blir det veglys: For å betre trafikktryggleiken for dei mjuke trafikantane, set Statens vegvesen opp veglys etter rv15, mellom Øya økocamp og krysset ved Vollungsbrua i Skjåk.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Strekninga i Skjåk er cirka 800 meter lang, og i alt blir det sett opp 18 mastar med LED-ljos etter riksveg 15.