Nytt medlem til styret i bustadselskap

Karola Wenzel er valt som nytt styremedlem i Vågå bustadselskap.

Styremedlem: Karola Wenzel er valt som ny styremedlem i Vågå bustadselskap etter Harald Sve Bjørndal. arkiv  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Ordførar Harald Sve Bjørndal vart i 2019 valt som Vågå kommune sin representant til generalforsamlinga i Vågå bustadselskap.