Fotklinikken i Skjåk har flytta til senteret

Etter å ha drivi i same lokale i ti år, har Liv Mona Rusten nå flytta.

Fotpleiar: Liv Mona Rusten i det nye lokalet på Skjåk kjøpesenter.  Foto: Unn Katrin Banken

Nyheiter

Liv Mona Rusten har drive med fotpleie frå år 2000, og har frå 2011 hatt sitt eige lokale i Skjåk Energi-bygget, der ho har hatt både fotklinikk og dyrebutikk.