Flaumsikringa av Bismo: Høyringsfrist 1. september 2021

– NVE kan presentere planen i eit folkemøte, dersom Skjåk kommune ynskjer det.

Flaumsikring: Slik såg det ut i Blåbærmyra under flaumen i 2018. Nå blir det lagt planar for å hindre at det same skal skje ein gong til.  Foto: Arkiv/Tom Erik Solstad

Nyheiter

NVE har sendt plan for flaumsikring av Bismo til lokal høyring. NVE ber Skjåk kommune om å sende innkomne merknader innan 1. september 2021.